Logo

Home

Organisatie

Sponsors

Contact

Steun ons!

Foto's

Medio 2009 is de klankbordgroep Brede School Oude Dorp (BSOD) gevormd. Deze groep bestaat uit de basisschool, Stichting Kinderopvang Leiderdorp, een bewoner van de Lindelaan, een bewoner van de Kastanjelaan en een vertegenwoordiger namens Vrienden van het Oude Dorp. Helaas is er niemand uit de Eikenlaan om mee te denken over de inpassing van de school in ons mooie oude dorp van Leiderdorp.


Wat heeft de klankbordgroep zoal bereikt?
- We hebben de hellingshoek van het dak van de school vlakker gekregen, zodat de aanwonenden in de Lindelaan (nr. 2 en 4) minder last hebben van de schaduwen van het gebouw.
- Er wordt op specifieke locaties melkglas toegepast, zodat mensen hun privacy in de tuin houden.
- De oude deuren van de huidige school worden naar alle waarschijnlijkheid weer gebruikt voor de nieuwbouw.
- Het plein aan de achterzijde wordt 's avonds afgesloten, net als nu het geval is. Dit voorkomt hangjongeren uit het zicht van de politie.
- Ten aanzien van de buitenruimte aan de voorzijde heeft de lagere school zich akkoord verklaard aan gesplitste pauzes; Hierdoor is de noodzakelijke buitenruimte significant verminderd.
- Er komt in ieder geval een fietspad over de huidige kruising, er wordt nog onderzocht of dit een autosluis kan worden. Met een autosluis stellen we veilig dat de wijk toegankelijk blijft als de Acacialaan vast staat en het blijft mogelijk voor nooddiensten om de kruising te blijven gebruiken.
- De zichtlijn vanuit de Lindelaan naar de kerk blijft open.
- Alle containers komen achter de school uit het zicht van de omwonenden te staan er komen geen extra parkeerplaatsen en er zullen ook geen parkeerplaats markeringen worden aangebracht.

Verder hebben de bewoners in de klankbordgroep constant gewezen op alternatieven zoals:
- mogelijkheden mbt de volkstuinen
- mogelijkheden koop Kastanjelaan 2 en 4
- verdiepte aanleg fietsenstalling
- handhaven verkeerssituatie.

Onderstaand hebben we een overzicht geplaatst van alle relevante documenten. Dit wordt regelmatig geactualiseerd.

Notulen raadsvergadering april-2009
Besluit gemeente april-2009

Resultaten archeologie onderzoek zomer 2009

Definitief functioneel programma van eisen, december 2009

Tekeningen & ontwerpen

Voorlopig ontwerp begane grond, feb. 2010
Voorlopig ontwerp 1e verdieping, feb. 2010
Voorlopig ontwerp 2e verdieping, feb. 2010
Voorlopig ontwerp gevels

Presentatie feb 2010 (met impressies en schaduwwerking)

Definitief ontwerp begane grond, juni 2010
Definitief ontwerp 1e verdieping, juni 2010
Definitief ontwerp 2e verdieping, juni 2010
Definitief ontwerp dak, juni 2010
Definitief ontwerp gevels, juni 2010

Verslagen vergaderingen klankbordgroep
(meerdere verslagen volgen zsm)

Juni 2009
Oktober 2009
Januari 2010
Februari 2010
April 2010
Mei 2010
Juni 2010
September 2010
Oktober 2010
November 2010-1
November 2010-2

Infobrief klankbordgroep aan alle omwonenden

Adviezen van klankbordgroep.

Voorlopig advies mbt gebouw (maart 2010)
Definitief advies mbt gebouw (september 2010)
Advies mbt buitenruimte (december 2010)
Reactie stuurgroep op advies buitenruimte (december 2010)

Diversen

Verkeersrapport (november 2010)
Verslag informatiebijeenkomst gemeente (november 2010)

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe BSOD ontwikkelingen? Meld u dan aan: BSOD@oudedorp.nl

         
Webdesign: Sugar & Dreams